مشکلات بانکی و NFP ایالات متحده باعث نوسانات بالا قبل از آخر هفته می شود - UNFXB