دلار آمریکا سودها را تثبیت می کند و به داده های تورم ایالات متحده در ماه آوریل چشم دوخته است - UNFXB