دلار آمریکا جایگاه خود را بدست می آورد و به نظرسنجی های PMI توجه می کند - UNFXB