دلار آمریکا جای پای خود را پیدا می کند و به صحبت های فدرال رزرو و خرده فروشی های ایالات متحده توجه می کند - UNFXB