قیمت طلا در روز دوشنبه به دلیل افزایش بهره باز افزایش یافته است … - UNFXB