شرایط ویژه حساب اسپات، تا 1000 دلار وجه پشتیبان سرمایه - UNFXB