گاوهای طلا نیاز به پذیرش محدوده 1950 دلار و ارقام تورم دارند … - UNFXB