گاوهای طلا به دنبال پذیرش 1.935 دلار و رئیس فدرال رزرو پاول هستند … - UNFXB