گاوهای طلا به دلیل رکود اقتصادی و تنش های آمریکا و چین در تعطیلات آمریکا محدوده قیمتی 1930 دلار را هدف قرار داده اند … - UNFXB