با وجود خوش بینی نسبت به سقف بدهی ایالات متحده، خلق و خوی بازار بی ثبات است - UNFXB