تصمیمات نرخ بهره BOE و SNB، داده های متوسط سنگین ایالات متحده باعث نوسانات می شود - UNFXB