رشد دلار آمریکا در آستانه انتشار داده های مهم ایالات متحده و تصمیمات فدرال رزرو ضعیف می شود - UNFXB