blackfriday-fa - UNFXB

جمعه سیاه، فرصت طلایی سرمایه گذاری!

جمعه سیاه، فرصت طلایی سرمایه گذاری!

جمعه سیاه، فرصت طلایی سرمایه گذاری!

فقط با 50% تخفیف واریز حساب دلخواه ات رو  باز کن!

روز
ساعت
دقیقه
روز
ساعت
دقیقه

حساب پراپ رو با 20% کمتر از قیمت اصلی تهیه کن!

فقط با 50% تخفیف واریز حساب دلخواه ات رو  باز کن!

روز
ساعت
دقیقه
روز
ساعت
دقیقه

حساب پراپ رو با 20% کمتر از قیمت اصلی تهیه کن!

فقط با 50% تخفیف واریز حساب دلخواه ات رو  باز کن!

روز
ساعت
دقیقه
روز
ساعت
دقیقه

حساب پراپ رو با 20% کمتر از قیمت اصلی تهیه کن!

رکورد تخفیف ها شکسته شد!

افسانه ی خودت رو با سرمایه UNFXB بساز!

حسابهای پراپ تریدینگ فرصت دریافت تا 1،000،000 دلار سرمایه از یونیکورن بروکر را برای معامله گران فراهم میکند.

افسانه ی خودت رو با سرمایه UNFXB بساز!

حسابهای پراپ تریدینگ فرصت دریافت تا 1،000،000 دلار سرمایه از یونیکورن بروکر را برای معامله گران فراهم میکند.

افسانه ی خودت رو با سرمایه UNFXB بساز!

حسابهای پراپ تریدینگ فرصت دریافت تا 1،000،000 دلار سرمایه از یونیکورن بروکر را برای معامله گران فراهم میکند.

روز
ساعت
دقیقه
روز
ساعت
دقیقه

رکورد تخفیف ها شکسته شد!

  • معامله گران میتوانند در این فرصت تخفیفی حساب های اسلامی، ECN و ECN PRO را با 50% تخفیف در میزان حداقل پرداخت برای این حساب ها دریافت کنند.
    در واقع در طول مدت تخفیف حداقل واریز حساب اسلامی و ECN، پنجاه دلار، و حداقل واریز برای حساب ECN PRO مبلغ 500 دلار خواهد بود.

معامله گران میتوانند در این فرصت تخفیفی حساب های اسلامی،

ECN و ECN PRO را با 50% تخفیف

در میزان حداقل پرداخت برای این حساب ها دریافت کنند.

در واقع در طول مدت تخفیف حداقل واریز حساب اسلامی و ECN،

پنجاه دلار، و حداقل واریز برای حساب

ECN PRO مبلغ 500 دلار خواهد بود.

  • معامله گران میتوانند در این فرصت تخفیفی حساب های اسلامی، ECN و ECN PRO را با 50% تخفیف در میزان حداقل پرداخت برای این حساب ها دریافت کنند.
    در واقع در طول مدت تخفیف حداقل واریز حساب اسلامی و ECN، پنجاه دلار، و حداقل واریز برای حساب ECN PRO مبلغ 500 دلار خواهد بود.

این تخفیفها برای تشویق شما به هزینه نیست! هدف ما تسهیل سرمایه‌گذاری برای شماست!

این فرصت تکرار نشدنی دریافت تخفیف را دریابید و همین حالا برای دریافت حساب معاملاتی یا حساب پراپ با تخفیف ویژه اقدام کنید.

این تخفیفها برای تشویق شما به هزینه نیست! هدف ما تسهیل سرمایه‌گذاری برای شماست!

این فرصت تکرار نشدنی دریافت تخفیف را دریابید و همین حالا برای دریافت حساب معاملاتی یا حساب پراپ با تخفیف ویژه اقدام کنید.

معاملات فارکس و ابزارهای معاملاتی اهرم دار با ریسک قابل توجهی همراه بوده و ممکن است منجر به  از دست دادن تمام سرمایه شوند. شما می بایست با رعایت مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر منطقی  در هر معامله، نسبت به حفظ سرمایه اصلی خود اقدام کرده و مطمئن شوید که خطرات آن را کاملاً درک و بررسی کرده اید. تجارت در بازارهای مالی با اهرم ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد.

Quick Access